ters osmoz ulgamy RO suw arassalaýjy öý, çüýşeli arassa suw süzgüji

 • MOQ:100 birlik
 • Eltip bermegiň wagty:adaty karton gaplamalaryna esaslanyp 25 gün töweregi
 • Tölegiň şerti:T / T, L / C.
 • Mysal:1-2 sany
 • OEM:elýeterli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  1) bäş basgançak (PP + UDF + CTO + RO + T33) ýedi basgançak bolup biler

  2) 50G güýçlendiriji nasos

  3) RO membranasy 75G

  4) solenoid klapan

  5) ýokary we aşaky basyş

  6) ullakan egilen goz

  7) 1.5A transformator

  8) LED displeý

  9) reňk: gyzyl / altyn

  Şahadatnama

  CE
  CE1
  NSF

  Kompaniýanyň artykmaçlyklary

  1. ÖNÜMÇILIK :
  2014-nji ýylda döredilen Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän bu kompaniýa Hytaýyň iň uly deňiz portuna --- Ningbo portuna amatly gatnaw edýär

  Techokary tehnologiýaly kärhana hökmünde kompaniýamyz ajaýyp hyzmatlarymyz we OEM, ODM sargytlaryny ýerine ýetirmek bilen müşderileriň arasynda uly meşhurlyga eýe.

  Köp sanly milli patentleri bolan suw süzgüç öndürijisi hökmünde, müşderilere uzak möhletli gymmatlyklary we artykmaçlyklary döretmek üçin innowasiýa we ýokary hilli önümleri we hünär tehniki goldawyny üpjün etmek üçin suw arassalaýyş pudagynyň uzak möhletleýin ösüşine borçlanýarys.

  2. SYALAHATÇYLYK BOLANMAK :
  Ösen ýokary hilli gözegçilik enjamlary bilen birlikde hünärli QC toparymyz bar.
  Önümlerimiz CE 、 NSF 、 ROHS şahadatnamalaryny üstünlikli geçdi

  3.NINOVASI :
  Öz gözleg we dizaýn toparymyz bar, her ýyl täze önümler çykarylar.

  Maý aýynyň ahyryna.2021-nji ýylda, çümdüriji suw arassalaýjylaryndan, suw arassalaýjylaryndan, suw arassalaýjylaryndan, poslamaýan polat suw arassalaýjylaryndan başlap, gyzgyn we sowuk suw arassalaýjylaryna çenli önümler bilen 232 patent üçin doly ýüz tutduk.

  Daşky gurşawy goramaga üns berýäris, önümlerimiziň hemmesi daşky gurşawy hapalamaýan daşky gurşawa zyýanly materiallardan peýdalanýar

  4.GLOBAL MARKETING :
  diňe bir öndüriji däl, eýsem ABŞ, Kanada, Europeewropa, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa çenli dürli suw arassalaýjylaryň import we eksport işi üçin agent bolup işleýäris. Koreýa, Japanaponiýa we ş.m.

  5.LOGISTIKA :
  Iň amatly transport, Hytaýyň iň uly deňiz portuna örän ýakyn bolan Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän kompaniýa, Ningbo porty, ähli harytlaryňyz 12 sagadyň dowamynda zawodymyzdan porta iberiler.

  Zawodymyz

  1d106be2bb996457a5ea4e2647c8873
  058efc3901f16521c4d3a7a0b397463
  5451fd54ca223f82b93c6b3835aa2d5

  Sorag-jogap

  S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Biz zawod

  S: Mugt nusgalary berip bilersiňizmi?

  J: Nusga alynar, ýöne sütükde sargyt goýanyňyzdan soň yzyna gaýtaryp bilersiňiz.

  S: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

  J: productshli önümleri 100% gözden geçirmek.

  S: Iň az sargyt mukdary barmy?

  J: Dürli önümler üçin MOQ 50-100Pc-den tapawutlanýar

  S: OEM ýa-da ODM edip bilersiňizmi?

  J: OEM we ODM garşylanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň